0 542 257 21 10

Hakkımızda

Kurumsal

Hakkımızda

BOSB Özel Bilim Teknik Koleji olarak 2014-2015 eğitim öğretim yılında “hem meslek hem üniversite” sloganı ile açılışını yaptığımız okulumuz BOSB Bilim Teknik Koleji olarak son teknoloji ile donatılmış, Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu donanımlı ve yüksek ahlaklı mühendis adayları ve teknisyenler yetiştirmek üzere çıktığımız bu yolda aydınlık ve ferah, 30 kişilik dersliklerimizde yolculuğumuza devam etmekteyiz.

Modern binamızda 72 derslik, 23 atölye, 120 öğretmen ve 8 yönetici olmak üzere toplam 128 kişilik eğitimci kadromuz ve 2202 öğrencimiz ile birlikte eğitim ve öğretime devam etmekteyiz.

Misyonumuz

Tecrübeli ve profesyonel yöneticiler tarafından önetilen, öğretmen ve öğrenci alımlarının belirlenen kriterler doğrultusunda yapıldığı, yenilikçi gelişmeye açık, bireyler yetiştirmek, sürekli gelişim arayışı içerisinde, bilimsel ve teknolojik yenilikler doğrultusunda zenginleştirdiği birikim ve deneyimini eğitim ve öğretime yansıtarak, güçlü aydın bireyler yetiştirmek okulumuzun vazgeçilmez amaçlarındandır.
"Yarın bugündür" diye geleceğe güvenle bakan, üretken, çağdaş, yeniliklere açık gençler yetiştirmek için varız.
Milli eğitimin temel amaçları doğrultusunda, Atatürk ilke ve inkılaplarını esas alan ilimiz ve ülkemizin sanayi ve hizmet kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu ve duyacağı nitelik ve donanıma sahip teknik elemanlar olarak yetiştirmektir.
Yüksek öğrenimi hedefleyen, sosyal ve kültürel ihtiyaçları karşılayan, mesleki yetenek kazandırmanın yanı sıra; bilgili, becerili, çağdaş, yenilikçi, toplumun temel insani değerlerine bağlı, teknolojiye hızla ayak uydurabilen bireyler yetiştirmek ve kalite yönetim sistemi kapsamında oluşacak uygunsuzluk, eksiklik ve güncelliğini yitirmiş uygulamalara karşı süreçleri sürekli kontrol altında tutarak ve iyileştirerek risk temelli önlemler alan, çevresinde seçkin bir mesleki teknik eğitim kurumu olmaktır.

Vizyonumuz

Batman Beşiri Özel BOSB Bilim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; sanayi ve hizmet sektörünün kalkınmasına katkıda bulunarak, ülkemiz insanının refah düzeyini arttırmak amaçlı projeler geliştirmek,

Okulumuz, öğrencilerini çağın gerektirdiği nitelik ve beceriye sahip, girişimcilik ruhu gelişmiş teknik elemanlar olarak yetiştirecektir. Bu bağlamda eğitim-öğretim etkinliğini en iyi şekilde uygulamayı hedef alan denk okullar arasında ayrıcalıklı bir yere sahip olmayı amaç edinmiştir. Mevcut organize sanayi bölgesinde ki fabrikaların kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla nitelikli eleman yetiştirmek,

Çağdaş, günümüz teknolojisinden yararlanabilen, araştıran, düşünen, tercih edilebilir, toplumun değerlerine önem veren, ileri görüşlü problemlere hızlı çözümler getiren öz güvene sahip genç nesiller yetiştirmek,
Vizyonumuz; her türlü teknolojik gelişmelerin önünde model bir okul olarak mesleki ve teknik eğitim alanında zirveyi hedefleyenlerin tek adresi olmaktır.

Amacımız

Tecrübeli ve profesyonel yöneticiler tarafından önetilen, öğretmen ve öğrenci alımlarının belirlenen kriterler doğrultusunda yapıldığı, yenilikçi gelişmeye açık, bireyler yetiştirmek, sürekli gelişim arayışı içerisinde, bilimsel ve teknolojik yenilikler doğrultusunda zenginleştirdiği birikim ve deneyimini eğitim ve öğretime yansıtarak, güçlü aydın bireyler yetiştirmek okulumuzun vazgeçilmez amaçlarındandır.

2.202

Öğrenci

120

Eğitmen

30.000

Kaynak

82

Ödül